System przestrzenny CleanAirTower SF 9000 z filtrem jednorazowym o wydajności 9.000 m³/h  

System przestrzenny CleanAirTower SF 9000 z filtrem jednorazowym o wydajności 9.000 m³/h  

Wszędzie tam, gdzie nie można przeprowadzić punktowego odciągania lub jest ono niewystarczające, zastosowanie znajduje CleanAirTower. Wieża CleanAirTower SF 9000 wyposażona jest w filtr jednorazowy. Skutecznie chroni pracowników i maszyny przed drobnym pyłem. W pomieszczeniu pozostaje oczyszczone powietrze. Urządzenia powodują minimalne zawirowania powietrza, dlatego zanieczyszczone powietrze nie dociera do miejsc niepodlegających obciążeniom. CleanAirTower pracuje zgodnie z zalecaną przez Zrzeszenie Zawodowe zasadą wentylacji warstwowej. *Dostęp do funkcji – chmura, a także jej użytkowanie, jest w pierwszych 12 miesiącach bezpłatna.

  • niewielkie lub średnie ilości dymu /pyłu lub kurzu
  • warsztaty, w których nie ma możliwości punktowego odciągania pyłów
  • jako uzupełnienie systemu odciągania punktowego
  • miejsca o zmiennych źródłach pyłu lub kurzu /dymu
  • miejsca pracy, hale produkcyjne, logistyka i magazyny

MATERIAŁY DO POBRANIA

File size: 201.62 KB
File type: pdf